top of page

Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds heeft als doel bepaalde publicaties mogelijk te maken die zonder subsidies moeilijk te realiseren zijn.
De publicaties dienen te gaan over of moeten betrekking hebben op:
- de lokale historie van Vlissingen,
- de posthistorie van Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen in het algemeen en de luchtposthistorie in het bijzonder.

Subsidies kunnen worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en particulieren die, in overeenstemming met de door de stichting gestelde criteria, de publicaties zonder winstoogmerk uitbrengen.

Het bestuur van de Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds heeft met de naamgever een beleidsplan opgesteld en doelstelling en criteria geformuleerd.

Recent gesteunde publicaties

Titel

Onverschrokken Overleefster

Auteur(s)

Paul Goossen

Jaar

2024

Titel

De Luchtoorlog boven Zeeland 6B

Auteur(s)

Wim de Meester & Kees Stoutjesdijk

Jaar

2023

Titel

De Luchtoorlog boven Zeeland 6A

Auteur(s)

Wim de Meester & Kees Stoutjesdijk

Jaar

2023

Titel

Ga mee naar zee, 50 bijzondere collectiestukken en verhalen

Auteur(s)

Maritiem Muzeeum Zeeland

Jaar

2023

bottom of page