top of page

Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds heeft als doel bepaalde publicaties mogelijk te maken die zonder subsidies moeilijk te realiseren zijn.
De publicaties dienen te gaan over of moeten betrekking hebben op:
- de lokale historie van Vlissingen,
- de posthistorie van Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen in het algemeen en de luchtposthistorie in het bijzonder.

Subsidies kunnen worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en particulieren die, in overeenstemming met de door de stichting gestelde criteria, de publicaties zonder winstoogmerk uitbrengen.

Het bestuur van de Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds heeft met de naamgever een beleidsplan opgesteld en doelstelling en criteria geformuleerd.

Recent gesteunde publicaties

Titel

De Luchtoorlog boven Zeeland 6A

Auteur(s)

Wim de Meester & Kees Stoutjesdijk

Jaar

2023

Titel

De vloot van Michiel de Ruyter bij Napels in 1676

Auteur(s)

Jeroen ter Brugge en Peter van Druenen

Jaar

2022

Titel

Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd

Auteur(s)

Dirk H.A. Kolff

Jaar

2022

Titel

Vlissingen was de eerste!

Auteur(s)

Peter van Druenen

Jaar

2022

bottom of page