top of page

Aanvraag voor subsidie

U kunt op verschillende wijzen steun aanvragen voor uw publicatie. Alvorens uw aanvraag te doen vragen wij u onze doelstelling en criteria, alsmede ons beleidsplan te lezen.

>> Ga naar Criteria

>> Ga naar Beleidsplan

Als bijlagen bij uw aanvraag vragen wij:

  •  inhoudsopgave/hoofdstukindeling

  • begroting (n.b. niet alle kosten zijn subsidiabel, zie criteria)

  • geaccepteerde offerte van de drukker

 Digital Gadgets

Online formulier

Vul het online aanvraagformulier in en upload de bijlagen.

Typing on Keyboard

Per e-mail

Download het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar secretariaat@sjhp.nl 

Vintage Postbox

Per post

Download en print het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen per post naar: SJHP, Nieuwstraat 51, 4381CP Vlissingen

bottom of page