top of page

ANBI

Sinds 1 januari 2014 bestaan er voorwaarden voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Om te voldoen aan deze voorwaarden volgt hier een overzicht van de gegevens die wij om deze reden met u delen.

Naam
Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds

RSIN
823115987

Contactgegevens
Nieuwstraat 51
4381 CP Vlissingen
secretariaat@sjhp.nl

Bestuurssamenstelling
>> Ga naar Bestuur

Beleidsplan
>> Ga naar Beleidsplan

Beloningsbeleid
Bestuursleden van SJHP ontvangen geen vacatiegelden.

Doelstelling
>> Ga naar Doelstelling

Verslag uitgeoefende activiteiten
>> Ga naar Activiteiten

Financiële verantwoording

Jaaroverzicht 2021

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht 2014

Jaaroverzicht 2013

Jaaroverzicht 2012

bottom of page