top of page

Naamgever

Jan Hintzen (1936-2011), veelzijdig filatelist en publicist.

Jan Hintzen verzamelde als filatelist en uit liefde voor zijn stad en provincie, alles wat te maken had met Vlissingen en Zeeland. Zijn Vlissingse verzamelingen betroffen de (post)geschiedenis van de stad en de scheepsbouwactiviteiten van de KMS. Zijn Zeeuwse verzamelingen betroffen alle aspecten van het Zeeuwse postvervoer en de postale belemmeringen tijdens W.O. I en II. Verder had hij een bijzondere belangstelling voor de luchtpost van Nederland van en naar de Overzeese gebiedsdelen. Zijn omvangrijke verzamelingen zijn geveild en met de opbrengst ervan werd, geheel naar zijn idee, de basis gelegd voor de Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds.
 

Jan Hintzen

Jan Hintzen verzamelde luchtpost op traditionele wijze in de collectie 'Driehoekzegels voor bijzondere vluchten', maar andere verzamelingen werden weer posthistorisch opgezet met aandacht voor de postbehandeling en het postvervoer. Filatelistische post werd verzameld om het begin van een route te documenteren. Daarna zocht hij steeds naar particuliere- en zakenpost om het posthistorische belang van de route te kunnen duiden. Als filatelist maakte hij zijn hobby’s toegankelijk voor anderen. Hij was vanaf 1974 voorzitter van de Vlissingse Filatelisten Vereniging en ook van de afdeling zuidwest van de Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten De Vliegende Hollander. Vanaf 1985 was hij medewerker van de Aero-Philatelist. Sinds 1994 zat hij in de redactiecommissie van Notities, het tijdschrift van de Nederlandse Academie voor Filatelie. Hij heeft veel artikelen op zijn naam staan want hij schreef over alle mogelijke onderwerpen van zijn vele verzamelingen. Een deel van zijn luchtpostartikelen zijn al gebundeld in Luchtpost een boeiende geschiedenis. Zijn Zeeuwse artikelen zijn, met die van Kees de Baar en Erik Petrusma, gebundeld in de Postkroniek van Zeeland. Die kroniek is verschenen bij de Regionale Filatelistententoonstelling Vlissingen in mei 2012. Jan Hintzen deed uitvoerig onderzoek naar de geïllustreerde militaire luchtpostbladen van Nederlands-Indië en maakte daarvoor een eerste opzet voor een catalogisering. Hij hechtte zeer aan het publiceren, het delen van kennis, over de filatelie en over zijn geboortestad Vlissingen. De uitgangspunten dus achter zijn stichting, die wij van harte onder uw aandacht aanbevelen.

 

Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds,

Henk Feij (voorzitter)

Mathieu Feij (secretaris)

Kees de Baar (penningmeester)

Rob van Grunningen (lid)

bottom of page